Dołącz do nas

Q Service Castrol to zrzeszenie wolnych serwisów samochodowych, które zachowują własną tożsamość – nazwa firmy i nazwisko właściciela są na pierwszym miejscu.

Właścicielem znaku towarowego Q Service Castrol i organizatorem sieci są firmy Inter Cars S.A. i Castrol. Rosnące wymagania rynku i klientów zmuszają nas do wprowadzenia zwiększonych wymagań, niezbędnych do konkurowania na tym trudnym rynku.

Postawiliśmy na jakość usług świadczonych w naszej sieci, jednocześnie wprowadzając:

Korzyści z przystąpienia

Wymagania wobec warsztatu

Infrastruktura budynku

Wyposażenie techniczne

Ponieważ Sieć serwisów Q Service Castrol dokonuje napraw wszystkich marek samochodów niezbędne jest odpowiednie wyposażenie pozwalające na wykonanie napraw zgodnie z obowiązującą technologią.

Do obowiązkowego wyposażenia należą:

Wyszkolenie techniczne pracowników

Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w dwóch szkoleniach płatnych w ciągu roku od momentu podpisania niniejszej umowy. Pierwsze szkolenie płatne to: „Zarządzanie serwisem”:

Drugie szkolenie to wybrane przez siebie szkolenie techniczne.

Standardy funkcjonalne zalecane:

Aktualności