Polityka prywatności

Co to jest RODO?

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zastępuje obowiązującą w Polsce ustawę oraz ujednolica regulacje przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.

Dotychczas obowiązujące przepisy były tworzone przed rozwojem nowych technologii, geolokalizacji, mediów społecznościowych, profilowania czy przechowywania danych w chmurze.

Sprawdź najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi.

Na jakiej podstawie są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

Przy jakich okazjach pozyskujemy Państwa dane?

Dane możemy od Państwa pozyskiwać np. w następujących przypadkach: poprzez zawieranie umów, podjęcie współpracy, założenie kont dostępu do systemów, procesy zakupowe, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, uczestnictwo w szkoleniach czy wyrażenie chęci na otrzymywanie newsletterów, zapisy na targach i rajdach.

Jak długo są przechowywane dane?

Dane osobowe są przechowywane przez czas wymagany do zrealizowania zamówienia lub świadczenia usługi, wymagany przepisami prawnymi np. podatkowymi, karno-skarbowymi lub do czasu wycofania przez Państwa zgody w przypadku zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługują prawa:

Jak mogę zarządzać moimi danymi lub cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych?

W każdym momencie mogą Państwo zmienić zgody w zakresie sposobów komunikacji z Państwem, sprostować dane lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie za pomocą rejestru, dostępnego pod adresem: https://rodo.intercars.eu

Z kim kontaktować się w sprawie uzyskania informacji, jakie dane na mój temat są przetwarzane?

W strukturze Grupy Inter Cars powołano Koordynatora Obsługi Wniosków, z którym można kontaktować się pod adresem: dane.osobowe@intercars.eu

Jeśli będę mieli Państwo dodatkowe pytania w kwestii przetwarzania danych prosimy o skontaktowanie się z nami pod tym samym adresem.

W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików dostępne są niezależnie na stronach Inter Cars i podmiotów zależnych i marek, nad którymi sprawujemy opiekę.

Czy w Inter Cars powołano Inspektora Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Jaka jest rola organu nadzorczego w związku z prawami przyznanymi na mocy RODO?

Jeśli uznasz, że Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualności