Taryfikator mandatów 2024 – jakie są kary za wykroczenia drogowe?

Jakich kar można się spodziewać za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego w 2024 r.? Przedstawiamy obowiązujący obecnie taryfikator punktów karnych. Znajdziecie w nim listę wykroczeń i przestępstw, a także punkty przewidziane za poszczególne przewinienia.
Ikona zegarka 6 min czytania

Kierowanie pojazdem mechanicznym to szereg obowiązków. W sytuacji, w której kierowca nie będzie o nich pamiętał, staje się sprawcą wykroczenia. A to może oznaczać wysoki mandat. Ile wynoszą kary w 2024 r.?

Spis treści:

Podczas kursu na prawo jazdy kierowcy poznają przepisy drogowe. To one są drogowskazem dla zachowań w czasie jazdy. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ale i każde inne wykroczenie jest karane. Podczas określania sankcji policjanci zawsze korzystają z taryfikatora mandatów. To on wskazuje wysokość kar przewidzianych za konkretne przewinienia.

Podstawa prawna dla taryfikatora mandatów

Podstawy prawne dla działania taryfikatora mandatów są tak naprawdę trzy. Mowa konkretnie o takich aktach prawnych, jak:

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które wskazuje na zasady ruchu drogowego i obowiązki kierowcy.
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, który wskazuje na konkretne wykroczenia i ramowy plan kar dla kierowców.
 • rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, które wskazuje, jak wygląda aktualny taryfikator mandatów.

Jaki najwyższy mandat może zapłacić kierowca?

Maksymalna wysokość mandatu dziś to 5000 zł. Kwota może wzrosnąć do 6000 zł w przypadku zbiegu wykroczeń. Warto jednak wiedzieć o tym, że policjant w czasie kontroli drogowej może wypisać kierowcy nie jeden, a kilka mandatów. To może zwielokrotnić kwotę. Może się zatem okazać, że jazda samochodem zakończy się zsumowaną grzywną na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wysoki wymiar kary jest możliwy w przypadku kilku wykroczeń. Mowa przede wszystkim o:

 • spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwłaszcza gdy następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, które nie trwają dłużej niż 7 dni.
 • przewożeniu większej ilości pasażerów, niż jest określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 • wjechaniu na przejazd kolejowy w sytuacji, w której po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
 • drastycznym naruszeniu dopuszczalnej prędkości pojazdu na danym odcinku drogi.

Nowy taryfikator mandatów i nowe kary w 2024 r.?

Nowelizacja taryfikatora mandatów miała miejsce 1 stycznia 2022 r. Na tym fakcie nie kończy się jednak pojęcie nowych kar. Za pomocą kolejnych wpisów penalizowane było złamanie nowych obowiązków kierowców. To właśnie na mocy kolejnych zmian pojawiły się takie wykroczenia, jak:

 • naruszenie zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na drogach szybkiego ruchu. W tym przypadku kierujący dostanie mandat w wysokości 1000 zł i 6 lub 8 punktów karnych. Sankcja pojawiła się 1 lipca 2023 r.
 • niezachowanie przez kierującego minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu poza obszarem zabudowanym na trasie szybkiego ruchu. Mandat wynosi od 300 do 500 zł. Jest uzupełniony 5 punktami karnymi.
 • przejeżdżanie przez przejście dla pieszych elektryczną hulajnogą lub rowerem. Mandat w wysokości 100 zł maksymalnie. Minimalna kwota to 50 zł. Sankcja pojawiła się 20 października 2023 r.

Ile punktów karnych można dostać za wykroczenia drogowe?

Przepisy w zakresie karania kierowców za wykroczenia zmieniły się po raz kolejny 17 września 2022 r. Tym razem zwiększony został maksymalny próg punktów karnych, które można wlepić kierującemu wraz z jednym mandatem. Od tego momentu policjant może dopisać do konta kierującego nawet 15 punktów karnych. Za jakie wykroczenia? Lista jest dość długa. Można znaleźć na niej m.in.:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych,
 • nieustąpienie pierwszeństwa osobie niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności,
 • przekroczenie prędkości o co najmniej 71 km/h,
 • błędy popełnione podczas przejeżdżania przez przejazd kolejowy,
 • prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, ale też w stanie po użyciu alkoholu (stan po użyciu alkoholu).

W tym punkcie warto wspomnieć o jeszcze jednej karze. Drastycznie wzrosła też sankcja za prowadzenie pojazdu i trzymanie słuchawki lub mikrofonu w ręku. Rozmowa przez telefon w czasie jazdy oznacza 12 punktów karnych.

Początkowo, a więc od 17 września 2022 r., punkty karny miały się kasować po dwóch latach od opłacenia grzywny. 17 września 2023 r. legislator wrócił jednak do rocznego terminu przedawnienia. Maksymalna liczba punktów karnych pozostała jednak ta sama. Limit nadal wynosi 24 punkty.

Ile jest czasu, żeby zapłacić mandat?

Co do zasady kierujący ma 7 dni na opłacenie mandatu. Choć dziś może zapłacić go też na miejscu kontroli drogowej. Policjanci dysponują bowiem terminalami płatniczymi. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku mandatu z fotoradaru. Bo tu trwać może samo postępowanie. Ustalenie sprawcy często zajmuje kilka miesięcy. W momencie wystawienia grzywny, zasada jest jednak identyczna. Kierujący ma dokładnie 7 dni na jej opłacenie.

Wydłużony czas wystawienia kary dotyczy przypadku, w którym policja zatrzyma kierowcy prawo jazdy i skieruje sprawę do sądu np. za jazdę pod wpływem alkoholu. Płatność odbywa się dopiero po uprawomocnieniu się grzywny zapisanej w orzeczeniu.

Czy kara za brak OC to też grzywna?

Wyższe kary to hasło, które jest aktualne nie tylko w przypadku stawek mandatów za wykroczenia drogowe. Bo aktualizowane są także kary za brak OC. Czy to forma mandatu? Nie. Kara ta nie została opisana w kodeksie wykroczeń. To wynik działania ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Kara za brak OC w pierwszej połowie 2024 r. wynosi nawet 8480 zł. Tyle zapłaci kierujący, które pojazd nie będzie posiadał polisy przez więcej niż 14 dni. Maksymalna stawka odpowiada dwukrotności najniższej krajowej.