Continental – ku bezemisyjnej przyszłości

Firma Continental została założona w 1871 r., a w Polsce działa już od 25 lat. Od samego początku działalności w jej fundamentalne wartości jest wpleciony zrównoważony rozwój. W celu osiągnięcia zerowej emisji do 2050 r. producent regularnie inwestuje w badania i rozwój w dziedzinie nowych technologii, materiałów alternatywnych i ekologicznych procesów produkcyjnych.
Ikona zegarka 3 min czytania

Continental – ku bezemisyjnej przyszłości

Już od początku swojej działalności Continental opracowywał innowacyjne rozwiązania w dziedzinie mobilności: pierwszą na świecie oponę samochodową z bieżnikiem, inteligentne opony do pojazdów autonomicznych czy też metody pozyskiwania kauczuku naturalnego do produkcji opon z mniszka lekarskiego, otwierając tym samym alternatywne źródło tego surowca. Kauczuk taki został już nawet wykorzystany w praktyce, do produkcji opon rowerowych Urban Taraxagum™.

Działając na rzecz środowiska naturalnego, Continental stał się również branżowym liderem pod względem efektywnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów tak cennych, jak woda i energia. W efekcie wielu lat doskonalenia procesów przy produkcji ogumienia zużywa się aż 55 proc. mniej wody i 17 proc. mniej energii na tonę opon, niż wynosi średnia dla przemysłu.

Środowisko i społeczeństwo

Obecnie, w ramach strategicznego programu dla Działu Opon nazwanego „Wizja 2030” i w zgodzie z celami strategicznymi ONZ, Continental konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia we wszystkich obszarach działania i we wszystkich fazach: w trakcie poszukiwań i tworzenia źródeł dostaw surowców i materiałów, w trakcie produkcji, w trakcie użytkowania naszych produktów, a nawet wtedy, gdy ich eksploatacja dobiegnie końca.

Jednym z powyższych założeń jest stopniowe zwiększanie ilości materiałów i surowców zrównoważonych użytych do wytworzenia sztandarowych produktów firmy – do 2030 r. znajdzie się w nich co najmniej 60 proc., a do 2050 r. 100 proc. tego rodzaju materiałów. Za materiały zrównoważone Continental uznaje tylko te, które pochodzą z zamkniętego cyklu materiałowego, nie mają szkodliwego wpływu na ludzi i środowisko, są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw, a do tego zamawiane w sposób odpowiedzialny. 

Kolejny cel zakłada całkowitą eliminację węgla i oleju opałowego z procesów wytwarzania pary na terenie zakładów do 2025 r. Do 2030 r. ilość zużywanej energii i wody oraz wytwarzanych odpadów ma natomiast zostać zmniejszona o 20 proc. przy jednoczesnym osiągnięciu 95 proc. poziomu recyklingu tych ostatnich.

Odpowiedzialność producenta

Firma Continental jest świadoma odpowiedzialności, jaką ponoszą producenci opon za swoje produkty, zarówno jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla podczas ich eksploatacji, jak i wykorzystanie zużytego ogumienia.

W związku z tym Continental planuje do 2022 r. dostarczać producentom aut bezemisyjnych rozwiązania o zerowym śladzie węglowym, a do 2025 r. opracować mapę produktów do pojazdów ciężarowych pozwalającą na realizację unijnych wymogów w ramach VECTO.

Continental zamierza również stopniowo zwiększać kontrolę nad losem swoich opon już po ich zużyciu. Do 2030 r. żadna z opon, nad którymi firma ma kontrolę (np. oferowanych w ramach usługi ContiLifeCycle dla pojazdów użytkowych), nie trafi na wysypisko śmieci, natomiast do 2050 r. każda opona firmy Continental będzie poddawana recyklingowi.

Zrównoważony rozwój dla środowiska

Jako część swoich innowatorskich działań firma Continental rozwija nie tylko technologie produkcji i materiałów, ale także dąży do rozbudowy gamy swoich usług, by jak najlepiej dostosować się do oczekiwań klientów, ułatwiając im ekologiczne działania – np. przekazywanie opon do recyklingu. To właśnie wspólne działania producenta i jego odbiorców mają rzeczywisty wpływ na ochronę środowiska naturalnego.