Gwarantowana gotówka za zakup opon!

Wielka promocja w wielkiej odsłonie. Aż 2000 nagród do wygrania.
Ikona zegarka 3 min czytania

LETNIA ODSŁONA AKCJI PROMOCYJNEJ POKAZAŁA, ŻE KLIENCI BARDZO CHĘTNIE KORZYSTALI Z TAKIEGO SPOSOBU PREMIOWANIA ZAKUPU OPON CONTINENTAL. W SEZONIE ZIMOWYM OFERUJEMY PODOBNY MECHANIZM WSPARCIA SPRZEDAŻY NASZYCH PRODUKTÓW!

UWAGA! W TYM SEZONIE W AKCJI MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ TAKŻE PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY JEDNOOSOBOWE DZIAŁALNOŚCI!

1. Najważniejsze informacje o promocji:

 • Czas trwania promocji od 12.10.2020 do 30.11.2020 lub do wyczerpania puli nagród.
 • Uczestnik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która dokonała Zakupu Promocyjnego (jako konsument lub w celu związanym z prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą, wyłączając spółki cywilne jawne, partnerskie), która zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego treść.
 • Pula nagród to 2000 wypłat o różnych wartościach.

2. Wartość nagrody zależy od rozmiaru zakupionych opon:

 • komplet nowych opon marki Continental 18” i większych – 150 zł,
 • komplet nowych opon marki Continental 17” – 100zł,
 • komplet nowych opon marki Continental 16” – 50zł.

3. Produkty objęte promocją:

 • Opony marki Continental zimowe i wielosezonowe do samochodów osobowych oraz SUV
 • Szczegółowa lista produktów objętych promocją w Regulaminie, dostępnym na stronie contiuhp.pl

4. Klient może nabyć opony w jakimkolwiek kanale sprzedaży: off-line lub on-line. Ważne, żeby zachował dowód zakupu i spełniał warunki promocji.

5. Rejestracja zakupu odbywa się z dowodem zakupu na stronie contiuhp.pl

6. Uczestnik, który dokona prawidłowej rejestracji na stronie zostanie poinformowany przez Organizatora o otrzymaniu nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej pod numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji na stronie internetowej. Informacja o otrzymaniu nagroda zawierać będzie dane niezbędne do jej odbioru:

 • datę ważności wypłaty,
 • numer zlecenia,
 • numer Czeku BLIK
 • Ponadto do odbioru wypłaty BLIK niezbędne jest Hasło BLIK (PIN), które zostanie wysłane do Uczestnika za pośrednictwem poczty e-mail.

7. Wysyłka Hasła BLIK i Czeku BLIK umożliwiających wypłatę gotówki w bankomacie nastąpi w ciągu 8-10 tygodni od daty zakupu opon. W przypadku zwrotu zakupionych towarów, nagroda nie zostanie wysłana.

8. Sposób odbioru nagrody:

 • Odbiór nagrody ma formę wypłaty BLIK w bankomacie
 • Data ważności wypłaty BLIK może wykosić maksymalnie 15 dni.
 • W przypadku nieodebrania nagrody w tym terminie Uczestnik traci możliwość odbioru nagrody oraz ponownego udziału w promocji.