AC – co pokrywa ubezpieczenie autocasco? Wyjaśniamy!

Wielu posiadaczy samochodów zastanawia się nad sensem kupowania ubezpieczenia AC. W materiale wyjaśniamy podstawowe zagadnienia w tej kwestii.
Ikona zegarka 5 min czytania

Wybierając ubezpieczenie pojazdu, kierowca z pewnością zacznie myśleć o autocasco. Czy AC jest obowiązkowe? Kiedy warto się na nie zdecydować? I wreszcie ostatnie pytanie o autocasco – co obejmuje ubezpieczenie?

Spis treści:

AC przydaje się tak naprawdę… zawsze. Nigdy bowiem kierowca nie ma pewności czy nie popełni błędu podczas jazdy i nie stanie się sprawcą kolizji, ewentualnie jakie zdarzenia czekają na jego pojazd na parkingu. Jest jednak kilka rzeczy, na które kierowca musi zwrócić uwagę przy wyborze AC. Poniżej zestaw głównych porad.

Czym jest ubezpieczenie autocasco?

Polisa autocasco stanowi rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego. W jego ramach kierowca zabezpiecza się na wypadek konieczności pokrycia kosztów naprawy własnego pojazdu – stanowi zatem rodzaj asa w rękawie. Kluczowym pojęciem w tym przypadku jest zatem wartość pojazdu i jej wycena dokonana przez ubezpieczyciela. Potężne znaczenie ma także wariant wykupionej umowy. Bo zakres ubezpieczenia bywa różny.

Kierowca może wykupić AC przede wszystkim w ramach pakietu. Wtedy otrzymuje OC i AC, ale także często ubezpieczenie assistance samochodu czy ubezpieczenie NNW. I co ważne, zakupu autocasco dokonuje się zazwyczaj raz na rok. Choć na rynku nie brakuje także polis krótkoterminowych. Te można opłacić tylko np. na okres wyjazdu wakacyjnego.

Na przeciwnym biegunie do AC znajduje się ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku ubezpieczenia OC kierowca może liczyć na likwidację szkody, którą własnym autem spowodował w innym pojeździe. To rodzaj obowiązkowej polisy. W przypadku OC kierowca musi zachować ciągłość okresu ubezpieczeniowego. Bo brak obowiązkowego ubezpieczenia OC oznacza karę od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ta w przypadku samochodu osobowego może sięgnąć kwoty przekraczającej 8 tys. zł.

Co obejmuje ochroną ubezpieczenie AC samochodu?

AC obejmuje szereg przypadków. Często dotyczy nie tylko szkód powstałych w wyniku kolizji lub wypadku z winy właściciela pojazdu, ale także wszystkich zdarzeń losowych. Zakres ochrony dotyczy także np. kradzieży pojazdu, zniszczenia w wyniku aktu wandalizmu, uszkodzenia podczas trudnych warunków pogodowych (np. grad), pożarów czy szkód powstałych podczas jazdy po polskich drogach (np. uderzenie szyby kamieniem). Poza tym może zakładać także wypłatę za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wypadku.

Ciężko jest jednak wskazać, co konkretnie obejmuje ubezpieczenie AC. Powód takiej sytuacji jest prosty. Nie jest to polisa obowiązkowa. Jej zakresu nie regulują zatem przepisy. Zakres ubezpieczenia AC to wyłącznie wynik konkretnej umowy z konkretnym klientem. Dlatego dla wypłaty odszkodowania tak potężne znaczenie mają ogólne warunki ubezpieczenia. Zawsze przed wykupieniem polisy kierowca powinien się dokładnie zapoznać z zapisami OWU. Warto też zapoznać się z wartością pojazdu z dnia zawarcia umowy. Przynajmniej tą oszacowaną przez ubezpieczyciela.

Czego nie obejmuje polisa AC?

Ubezpieczenie AC w pierwszej kolejności nie obejmuje kosztów odpowiedzialności cywilnej. Wybierając AC, warto pamiętać o tym, że nie pokrywa się ono w swoim zakresie z OC. Dzięki AC nie uda się zatem naprawić innego pojazdu, niż został objęty ochroną.

Warto pamiętać o jeszcze jednym. Kierowca w przypadku polisy AC powinien zwrócić także uwagę na tzw. udział własny. On może skutecznie obniżyć wysokość składki. Oznacza jednak niższą wypłatę sumy ubezpieczenia w razie likwidacji szkody. A udział własny w szkodzie to nadal nie koniec. Bo towarzystwa ubezpieczeniowe potrafią też wprowadzać do OWU zapisy dotyczące np. naprawy na częściach do auta zamiennych, a nie oryginalnych.

AC

Kiedy kierowca nie dostanie odszkodowania z polisy AC?

Nie jest tak, że autocasco gwarantuje kierowcy pełne odszkodowanie w każdej możliwej sytuacji. Kierowca powinien dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia auta, bo w nich znaleźć można szereg przypadków wyłączających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. W jakich sytuacjach? Najczęściej na liście można znaleźć:

 • brak przeglądu technicznego pojazdu. Takie auto nie powinno się znaleźć w ruchu drogowym.
 • kierowca prowadził swój samochód po alkoholu.
 • samochód nie był eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem – auto osobowe było wykorzystywane np. do rajdów.
 • silnik auta został uszkodzony w wyniku wjechania do wody.
 • szkoda miała charakter umyślny.
 • szkoda powstała w wyniku działań wojennych.
 • właściciel pojazdu spowodował wypadek i zbiegł z miejsca zdarzenia.
 • kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania w czasie zdarzenia.
 • kradzież samochodu wykonana przy użyciu fabrycznego kluczyka.

Kierowco zwróć uwagę, że w każdym z powyższych przypadków (a to nadal nie jest pełna lista) ubezpieczenie samochodu nie zadziała. Ubezpieczyciel komunikacyjny odmówi wypłaty odszkodowania. I co ważne, okoliczności te zostaną sprawdzone. W końcu firma będzie miała dostęp do pełnej dokumentacji powypadkowej sporządzonej m.in. przez policję.

Ile kosztuje ubezpieczenie autocasco?

Czasami AC możesz kupić za 2 tys. zł, a czasami za kilkadziesiąt tys. zł. Cena ubezpieczenia zależy bowiem od wielu czynników. Kluczowy jest m.in.:

 • wiek kierowcy.
 • intensywność eksploatacji.
 • wartość pojazdu.
 • moc pojazdu i jego przeznaczenie.
 • miejsce eksploatacji.
 • historia szkodowości kierowcy.
 • zakres ubezpieczenia.
 • ilość posiadanych przez kierowcę zniżek.
 • udział własny.
 • to, czy oferta zakłada naprawę na częściach oryginalnych.

Ofertę AC czasami trzeba też przeliczyć – o czym warto pamiętać. Przypadek taki pojawi się m.in. wtedy, gdy kierujący nabędzie pojazd używany posiadający już ubezpieczenie lub dokona cesji leasingu. Skąd konieczność rekalkulacji? Cena AC zależy od wielu czynników, które w dużej mierze sprowadzają się do zniżek konkretnego właściciela lub użytkownika. Na tej podstawie ubezpieczyciel ocenia ryzyko. Zmiana właściciela oznacza zatem zmianę części tych właśnie warunków.