CEPiK – jak działa i co znajdziesz w krajowym rejestrze pojazdów i kierowców?

CEPiK to krajowa baza danych, w której gromadzone są informacje na temat pojazdów i kierowców. W materiale wyjaśniamy, co dokładnie można tam sprawdzić.
Ikona zegarka 5 min czytania

W dniu utworzenia CEPiK samochody i kierowcy przeszli do czasów cyfrowych. To swoisty rodzaj uniwersalnej bazy wiedzy. Dziś kluczowa dla CEPiK jest jeszcze jedna kwestia. 10 czerwca z centralnej ewidencji wykreślonych zostało ponad siedem milionów aut. Jakich aut?

Spis treści:

Decyzja dotycząca utworzenia CEPiK zapadła w Polsce w 2003 r. na podstawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Już wtedy jasne stało się to, że dla bezpieczeństwa kierowców i pojazdów konieczne jest stworzenie centralnej bazy informacji. System jest od lat rozwijany. A najnowszą jego wersją jest CEPiK 2.0.

cepik

Jakie dane są zapisane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców?

CEPiK dzieli się na dwie bazy. Pierwszą jest Centralna Ewidencja Kierowców (CEK). To w niej zapisane są dane dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami. Zapisana jest data ich uzyskania, rodzaj uprawnień, kody ewentualnych ograniczeń oraz data ważności. Poza tym pojawia się tu też ewidencja posiadaczy kart parkingowych czy informacja o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach karnych.

Drugim działem jest Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP). Tu można znaleźć najważniejsze dane techniczne pojazdów zarejestrowanych, a także rok produkcji, rok pierwszej rejestracji w kraju, informacje o ważności przeglądu technicznego czy ubezpieczenia OC. Pojawiają się także dane dotyczące odczytów przebiegów czy historii poważnych zdarzeń drogowych lub kradzieży. W efekcie podczas przerejestrowania samochodu nie trzeba po raz kolejny podawać tych samych danych.

CEPiK zawiera też m.in. dane o wykładowcach prowadzących szkolenie oraz egzaminatorach, a także o lekarzach uprawnionych do badań lekarskich, instruktorach techniki jazdy czy ośrodkach szkolenia kierowców.

Warto pamiętać o jednym. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców jest bazą polską. Znajdują się w niej zatem wyłącznie informacje, dotyczą pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie naszego kraju oraz praw jazdy wydanych przez polskie urzędy. Nie ma w niej informacji np. na temat aut sprowadzanych z zachodu.

Co daje baza CEPiK?

CEPiK mocno usprawniło część procesów związanych z pojazdami i kierowcami. To za jego sprawą:

  • urzędy szybciej wydają decyzje o rejestracji pojazdów, bo łatwiej jest im sprawdzić, czy auto nie jest np. kradzione.
  • kupujący pojazd używany może sprawdzić, czy informacje przedstawione przez sprzedawcę są zgodne ze stanem faktycznym. To funkcjonalność przypisana opcji „historia pojazdu„.
  • pojawiają się informacje na temat pojazdów wyrejestrowanych.
  • ubezpieczyciele mogą kalkulować ryzyko podczas wyliczania składki OC na podstawie historii kierowcy i listy jego mandatów.
  • gwarantowany jest szybki przepływ informacji między urzędami, ale także takimi instytucjami, jak policja, jednostki egzaminujące kierowców, szkoły nauki jazdy czy stacje diagnostyczne.
  • automatycznie wyłapywane mogą być przypadku braku OC auta.
  • w czasie rzeczywistym stacja kontroli pojazdów może wprowadzić czy skorygować błędy w danych technicznych pojazdów poddawanych okresowym badaniom.

Szeroki dostęp do danych z CEPiK mają przede wszystkim służby. Ogólnodostępne są poza tym przede wszystkim dane techniczne zarejestrowanych pojazdów. Informacje na temat kierowców i uprawnień do kierowania uzyskuje się dopiero po logowaniu przy pomocy profilu zaufanego. Istnieje też możliwość zdobycia ogólnych danych statystycznych na temat pojazdów zarejestrowanych w Polsce. W tej sprawie należy jednak złożyć wniosek.

kontrola drogowa

W CEPiK można sprawdzić ubezpieczenie OC auta

Po podaniu numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz daty pierwszej rejestracji, właściciel pojazdu, ale także i każda inna osoba może sprawdzić ważność polisy od odpowiedzialności cywilnej. Informacja ta przyda się w kilku przypadkach. Dane odnośnie obowiązkowego ubezpieczenia OC są cenne po stłuczce. Kierujący nie musi mieć bowiem przy sobie dokumentów pojazdu. Poza tym przydają się podczas zakupu samochodu używanego. Mają taką samą wartość jak informacja o tym, co wymienić po zakupie używanego auta.

Baza danych CEPiK dała dostęp do cyfrowych usług dla kierowców

Ewidencja kierowców i pojazdów przyniosła szereg zalet. To za jej sprawą kierowcy nie muszą dziś wozić ze sobą dokumentów pojazdu czy praw jazdy. Policjanci mogą sprawdzić dane na temat tych dwóch aspektów w komputerze zamontowanym w radiowozie. To także ona umożliwia sprawdzenie ilości posiadanych punktów karnych czy wydanie tymczasowego prawa jazdy w chwilę po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

Wielkie czyszczenie. 7 mln samochodów skasowanych z CEPiK

Od lat mówiło się o tym, że w ewidencji pojazdów znajdują się tzw. martwe dusze. To samochody, które, choć zostały wycofane z eksploatacji, nie były wyrejestrowane przez właścicieli. Rząd ostatecznie zdecydował się na działanie. 10 czerwca 2024 r. odbyło się czyszczenie systemu centralnej ewidencji pojazdów. Ministerstwo cyfryzacji automatycznie skasowało z bazy 7 mln pojazdów. Mowa o samochodach, które:

Wykasowanie martwych dusz spowoduje trzy efekty. Po pierwsze spadnie średni wiek samochodu zarejestrowanego w Polsce. Dzięki temu z szarego końca przesuniemy się być może na środek europejskiej tabeli. Po drugie liczba pojazdów na 1000 mieszkańców spadnie z ponad siedmiuset na niewiele ponad pięćset. To pozwoli urealnić dane dotyczące polskiego rynku motoryzacyjnego. Po trzecie chodzi o ograniczanie niektórych skutków kradzieży tożsamości. Nie będzie można wykorzystać danych pojazdu, który nie jest już użytkowany.