Jak sprawdzić punkty karne? Jest na to sposób, podpowiadamy.

Jak sprawdzić punkty karne? W materiale podpowiadamy, w jaki sposób to zrobić.
Ikona zegarka 5 min czytania

Dane kierowcy to nie tylko informacje na temat posiadanych uprawnień. To też zestawienie ewentualnych wykroczeń. Skąd kierujący ma wiedzieć, ile ma punktów karnych? I czy da się sprawdzić liczbę punktów karnych przez internet? To dwa kluczowe pytania, które są postawione przed tym materiałem.

Spis treści:

Punkty karne mają proste zadanie. Nie mają charakteru informacyjnego, a stanowią dodatkową sankcję karną dla kierowców, którzy popełniają wykroczenia drogowe. Ich ilość przypisana do danego przekroczenia przepisów jest zapisywana w ewidencji kierowców. Za prowadzenie tej bazy odpowiadają policjanci. Choć dostęp do niej mają także inspektorzy GITD.

za kierownicą

Jaki jest limit punktów karnych?

Kierowca w momencie zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów, otrzymuje też limit punktów. Choć tak właściwie obowiązują dwa limity punktów karnych. Kierowca, który ma prawo jazdy krócej niż rok, może zdobyć maksymalnie 20 punktów. Powyżej roku limit wynosi 24 punkty.

Nie za wszystkie wykroczenia zostaną nałożone punkty na kierowcę. Dla przykładu nie pojawią się one za brak przeglądu technicznego, ale policjanci dopiszą je już za złamanie zakazu postoju. Kierowcy powinni pamiętać też o tym, że w systemie CEPiK 2.0 pojawiają się też punkty aktywne i nieaktywne. Te pierwsze oznaczają kary za prawomocne wykroczenia. Te drugie odnoszą się do punktów, które pojawią się na koncie kierowcy dopiero po prawomocnym rozstrzygnięciu sądu.

Po jakim czasie znikają punkty karne z CEPiK?

Punkty wpisane do ewidencji kierowców i pojazdów na podstawie taryfikatora punktów karnych są kasowane po okresie 12 miesięcy. Czas ten jest jednak liczony nie od momentu popełnienia wykroczenia, a:

  • opłacenia grzywny, która do punktów została dopisana,
  • stwierdzenia bezskutecznej egzekucji kwoty kary.

Ta zasada została dopisana do przepisów dokładnie 17 września 2022 r. na mocy kolejnej nowelizacji przepisów w zakresie kar dla kierowców.

Punkty znikną z CEPiK po okresie krótszym tylko w jednym przypadku. Wtedy, gdy kierujący uda się na kurs redukujący ich ilość. Po odbyciu kilkugodzinnego szkolenia w WORD z bazy skasowanych zostanie dokładnie 6 punktów karnych. Co ważne, znikną te, które pojawiły się w bazie jako pierwsze. Udział w szkoleniu redukującym kosztuje w zależności od części kraju od 900 do 1100 zł. Nie ma ustalonej stawki ustawowej. WORD-y mogą dowolnie wyceniać organizację szkolenia.

Co oznacza przekroczenie 24 punktów karnych?

Gdy ilość zgromadzonych punktów karnych przekroczy dozwoloną liczbę, sytuacja może się zakończyć utratą prawa jazdy. Uprawnienia straci kierowca, który ma dokument przez okres krótszy, niż 12 miesięcy. W celu ich odzyskania musi się udać na kurs na prawo jazdy i egzamin na prawo jazdy. Zaczyna niejako od początku. To ma zniechęcać „młodych kierowców” do łamania przepisów ruchu drogowego.

Osoba posiadająca uprawnienia dłużej niż rok otrzyma skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Skierowanie wydaje starosta, który wcześniej wydał prawo jazdy. Egzamin sprawdzający może się odbyć tylko raz. Gdyby zakończył się wynikiem negatywnym, prowadzący będzie musiał zapisać się na standardowy egzamin. Ten może odbywać do skutku. Dopiero po pozytywnym wyniku odzyska uprawnienia do kierowania pojazdami.

prawo jazdy

Jak sprawdzić punkty karne?

Kierowca może nie pamiętać wszystkich popełnionych w ciągu roku wykroczeń. Może zatem nie orientować się, ile punktów ma na koncie i czy nie straci przy kolejnej kontroli drogowej prawa jazdy. Jak może sprawdzić ilość punktów karnych na koncie w CEPiK? Sposobów jest kilka. Kierujący może uzyskać informację:

  • na dowolnym komisariacie policji. Nie da się tego sprawdzić w urzędzie gminy lub miasta.
  • bez wychodzenia z domu online na stronie gov.pl.
  • w aplikacji mObywatel.

Samą informację o punktach karnych uzyskasz bezpłatnie. Może się jednak okazać, że kierowca potrzebuje urzędowego zaświadczenia o liczbie punktów karnych. Wymaga tego np. pracodawca. Wydanie takiego dokumentu kosztuje 17 zł. Po okazaniu potwierdzenia wpłaty urzędowe zaświadczenie o punktach karnych wydają jednostki policji. Tylko! Wydruk z konta internetowego nie ma mocy prawnej. Z formalnego punktu widzenia okazuje się bezwartościowy.

Ważna jest jeszcze jedna kwestia. Sprawdzanie punktów za niektóre wykroczenia wymaga czasu. Po przyjęciu mandatu np. z odcinkowego pomiaru prędkości, nowe punkty zostaną dopisane do bazy CEPiK na przykład następnego dnia lub po kilku dniach. Sama informacja o wpisach jest aktualizowana raz dziennie.

Czy da się sprawdzić swoje punkty karne przez internet?

Kierujący ma możliwość zdobycia aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy drogowe bez wizyty na komisariacie. Do tego potrzebuje jednak profilu zaufanego. Przy jego pomocy zaloguje się do rządowego serwisu lub aplikacji mObywatel. Alternatywnym sposobem potwierdzenia tożsamości jest logowanie przez bankowość elektroniczną.

  • Potrzebny jest profil zaufany, bo do założenia profilu konieczne jest potwierdzenie tożsamości przed urzędnikiem państwowym. To stanowi potwierdzenie, że danych w sieci nie uzyska osoba niepowołana.

Kierowca powinien bez większych trudności sprawdzić punkty karne online. Uzyska w ten sposób informację o aktualnym stanie konta, a także czasie przedawnienia kar za poszczególne przewinienia drogowe. Taka wiadomość może pozwolić mu np. skupić się na przepisowej jeździe. Tak, aby przy kolejnej kontroli drogowej nie przekroczyć maksymalnej liczby punktów karnych.

Czy można sprawdzić liczbę punktów karnych innego kierowcy?

Kierowca może sprawdzić tylko swoje punkty karne. Praktycznie nie da się legalnie wystąpić z wnioskiem o informację o liczbie punktów karnych innego kierującego. Taką możliwość mają tylko np. policjanci podczas kontroli drogowej.