Taryfikator punktów karnych - Q Service Castrol - Warsztaty samochodowe

Taryfikator punktów karnych

Jakich kar można się spodziewać za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego w 2021 r.? Przedstawiamy obowiązujący obecnie taryfikator punktów karnych. Znajdziecie w nim listę wykroczeń i przestępstw, a także punkty przewidziane za poszczególne przewinienia.
Ikona zegarka 5 min czytania

Taryfikator punktów karnych

Niestosowanie się do zasad ruchu drogowego podzielić można na trzy główne grupy:

  • czyny o charakterze szczególnym,
  • nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych,
  • nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości.

Kierowco, spiesz się powoli – ale bez przesady

Najłatwiej jest zapamiętać punktację dla tej ostatniej grupy: zarówno za jazdę z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym (np. zbyt wolno), jak i za przekroczenie dozwolonej prędkości od 11 do 20 km/h grozi otrzymanie 2 punktów karnych.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o każde kolejne 10 km/h wiąże się z przyrostem przewidywanej liczby punktów karnych o 2, według poniższej listy:

– jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym (2 punkty karne),

– przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h (2 punkty karne),

– przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h (4 punkty karne),

– przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h (6 punktów karnych),

– przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h (8 punktów karnych),

– przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h (10 punktów karnych).

Czyny o charakterze szczególnym

Jak sama nazwa wskazuje, do tej kategorii należą przewinienia o najcięższym charakterze, których popełnienie stwarza największe niebezpieczeństwo w ruchu drogowym i wiąże się z otrzymaniem dużej liczby punktów karnych.

Czynami o charakterze szczególnym są:

– popełnienie przestępstwa drogowego (10 punktów karnych),

– spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa (6 punktów karnych),

– nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku (10 punktów karnych),

– kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (10 punktów karnych),

– spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (6 punktów karnych),

– spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu (6 punktów karnych).

Uwaga na pieszych!

Prawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych jest niezwykle istotne, ponieważ to właśnie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo w razie jakichkolwiek naruszeń przepisów ze strony zmotoryzowanych.

By zapobiec stwarzaniu przez kierowców zagrożenia dla pieszych, taryfikator punktów karnych przewiduje również dosyć surowe kary za zachowania takie jak:

– omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym (10 punktów karnych),

– wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi (10 punktów karnych),

– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych (10 punktów karnych),

– nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd (10 punktów karnych),

– niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia (10 punktów karnych),

– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania (6 punktów karnych),

– naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych (5 punktów karnych),

– jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych (5 punktów karnych),

– naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w taki sposób, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku (3 punkty karne).

Utrata prawa jazdy

Za najcięższe przewinienia kierowcom grozi otrzymanie nie tylko punktów karnych, ale również kary polegającej na utracie prawa jazdy (na okres od 3 miesięcy do nawet 15 lat).

Do najkrótszej utraty „prawka” doprowadzi przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów w samochodzie lub przekroczenie o 50 km/h dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym. Z kolei kierowca, który popełni przestępstwo w ruchu drogowym, zostanie pozbawiony prawa jazdy na min. 1 rok (maks. 10 lat).

Osoby, które zdecydują się prowadzić na tzw. „podwójnym gazie”, czyli w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi), lub uciekną z miejsca zdarzenia, muszą natomiast przygotować się na utratę swojego prawa jazdy na nawet 15 lat (min. 1 rok). Za niższe stężenie alkoholu we krwi (od 0,2 do 0,5 promila) grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.  

Kierowcy notorycznie popełniający wykroczenia (czyli tacy, którzy ponownie przekroczą liczbę 24 punktów karnych w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny za pierwsze przekroczenie limitu punktowego) muszą się również liczyć z możliwością cofnięcia uprawnień przez organ wydający. 

W przypadku braku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów poskutkuje to koniecznością ponownego przystąpienia do kursu na prawo jazdy, a następnie zdania odpowiednich egzaminów państwowych (zarówno teoretycznego, jak i praktycznego). Taka sama kara spotka również nowych kierowców, którzy w okresie próbnym popełnią trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Pamiętajmy o innych

Zachowując rozsądek i jeżdżąc bezpiecznie, można w łatwy sposób uniknąć zdecydowanej większości wymienionych wyżej sytuacji. Wystarczy tylko pamiętać o tym, że w ruchu drogowym nie jesteśmy sami, a brawurowa jazda samochodem stwarza zagrożenie nie tylko dla nas samych, ale także pozostałych kierowców i pieszych.

Źródła: 

https://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/mandaty-i-punkty-karne/5218715,Taryfikator-punktow-karnych-2021-r-Pelna-lista-wykroczen.html

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970980602

Przygotowane przezEksperci Q Service Castrol